Historikk

Serigstad har siden starten i 1864 hatt Norge og den Norske bonden som sitt hovedmarked med vekslende produkter opp gjennom tidene. I dag er markedet utvidet til også å omfatte andre land i Europa, spesielt innen Norden. Mange installasjoner er i drift i England, Sverige, Danmark og Tyskland.